เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 1

เสวนาทางวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย “GE Talk” ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวโน้มการจัดการศึกษาทั่วไปในยุคพลิกผัน โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ที่ปรึกษาเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

รับชมวิดีโอบันทึกการเสวนาย้อนหลัง คลิกที่นี่

Leave a Comment