MUGE 100 APP

MUGE 100 APP แอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษารายวิชา MUGE 100

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย platform Google AppSheet เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามการเข้าเรียน การลาเรียน แก่นักศึกษารายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงแอปผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านแอป AppSheet บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้แอปเป็น PDF คลิกที่นี่

การใช้งานเบื้องต้น

เมนู

ในเวอร์ชันปัจจุบัน MUGE 100 APP สำหรับนักศึกษา มีเมนูดังนี้

  • การเข้าเรียนของฉัน
  • การขาดเรียนของฉัน
  • ใบลาของฉัน
  • โครงงานทั้งหมด
  • แก้ไขโครงงาน (เฉพาะตัวแทนกลุ่ม)

เกร็ดน่ารู้ เกี่ยวกับแอป MUGE 100

การเพิ่มทางลัดเข้าสู่แอป MUGE 100 จากหน้าจอโฮมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

คำถามที่พบบ่อย