เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมกับ SET เปิดตัววิชา “ผู้ประกอบการทางสังคม”

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรเครือข่ายการศึกษา เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Education (GE) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน “ปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อไทยก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง” ซึ่งมีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทย สนับสนุนการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสมัยใหม่ในระบบอุดมศึกษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 

Leave a Comment