ศูนย์ CLIL ร่วมงานพิธิเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ในวันที่17 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพิธีเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) และบริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและบริหารจัดการพื้นที่ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ให้เกิด Innovation Ecosystem ภายในพื้นที่ศาลายา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม และร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประกอบการในพื้นที่ศาลายาในเชิงสังคมและชิงพาณิชย์

ศูนย์ CLiL ร่วมกับ SCB Academy เชิญชวนว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม “Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic” ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับ SCB Academy จัดกิจกรรม Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic แก่ว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ในวันที่ 4 เมษายน 2024 เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ Webex โดยวิทยากร คุณตรีทิพย์ ขจรกล่ำ Recruitment Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมาแนะนำเคล็ดลับ เขียน Resume ยังไงให้ได้งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้โดนใจ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานสำหรับ First Jobber และเส้นทางสูาการสร้างโอกาสร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าร่วมผ่านทาง WebEx ได้ที่ Meeting link:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2f9ee8dd30800a6dfe9b7bce70625f90 Meeting number: … Read more

Coursera Self Learning Program

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (Center for Life-integrated Learning) เชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนา “Startup Skill” เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง (Self Learning Program) ผ่าน Coursera แพลตฟอร์มรวมคอร์สเรียนออนไลน์ระดับโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่