ศูนย์ CLiL ร่วมกับ SCB Academy เชิญชวนว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม "Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic"

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับ SCB Academy จัดกิจกรรม Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic แก่ว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ในวันที่ 4 เมษายน 2024 เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ Webex โดยวิทยากร คุณตรีทิพย์ ขจรกล่ำ Recruitment Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมาแนะนำเคล็ดลับ เขียน Resume ยังไงให้ได้งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้โดนใจ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานสำหรับ First Jobber และเส้นทางสูาการสร้างโอกาสร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์

เข้าร่วมผ่านทาง WebEx ได้ที่ Meeting link:
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2f9ee8dd30800a6dfe9b7bce70625f90

Meeting number: 2641 459 1098
Meeting password: 040467

Leave a Comment