ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02-8494500