คู่มือการใช้งาน MUGE 100 APP เวอร์ชันปรับปรุง

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย platform Google AppSheet เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามการเข้าเรียน การลาเรียน แก่นักศึกษารายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงแอปผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านแอป AppSheet บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือการใช้งานแอป MUGE 100

เมนู

ในเวอร์ชันปัจจุบัน MUGE 100 APP สำหรับนักศึกษา มีเมนูดังนี้

  • การเข้าเรียนของฉัน
  • การขาดเรียนของฉัน
  • ใบลาของฉัน
  • โครงงานทั้งหมด
  • แก้ไขโครงงาน (เฉพาะตัวแทนกลุ่ม)

Leave a Comment