“แก้ไขโครงงาน” เมนูใหม่แอป MUGE 100

แอป MUGE 100 ได้เพิ่มเมนูใหม่สำหรับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนจองหัวข้อโครงงาน ให้สามารถแก้ไขรายละเอียดโครงงานที่ได้ส่งไปก่อนหน้านี้ได้

นักศึกษาสามารถศึกษาการใช้งานแอป MUGE 100 เพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจ “MUGE 100 APP แอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษารายวิชา MUGE 100”

หากกลุ่มใดประสงค์จะเปลี่ยนตัวแทนกรุณาประสานงานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

หมายเหตุ: หากมีผู้ใช้ MUGE 100 APP ในขณะเดียวกันเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้แอปทำงานได้ช้า ขออภัยในความไม่สะดวก

Leave a Comment