ตรวจสอบกลุ่มเรียน

ตรวจสอบกลุ่มเรียน

ขั้นตอนการตรวจสอบกลุ่มเรียนรายวิชา มมศท 100
  1. พิมพ์เลขกลุ่ม หรือ พิมพ์รหัสนักศึกษา 7 หลัก ในกล่องค้นหาเพื่อค้นหากลุ่มเรียน
  2. เมื่อทราบกลุ่มเรียนวิชา มมศท 100 แล้ว ให้ตรวจสอบวัน เวลา และห้องเรียน และเข้าเรียนตามตารางที่กำหนดในสัปดาห์แรกที่เปิดภาคการศึกษา
  3. กรณีต้องการตรวจสอบกลุ่มเรียนและเวลาเรียนรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
รหัสนักศึกษาคณะหลักสูตรกลุ่มเรียนกลุ่มย่อย MUGE100
6601001คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14222.2
6601002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10080.2
6601003คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04249.1
6601004คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08176.2
6601005คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11081.1
6601006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05257.1
6601007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12092.2
6601008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09184.2
6601009คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06265.1
6601010คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10192.1
6601011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07273.1
6601012คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06046.2
6601013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07053.1
6601014คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11199.2
6601015คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08288.1
6601016คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14110.2
6601017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12203.2
6601018คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09291.1
6601019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13215.2
6601020คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08061.1
6601021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10304.2
6601022คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14223.2
6601023คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09072.2
6601024คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10073.1
6601025คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11312.1
6601026คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08169.2
6601027คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12317.1
6601028คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09177.2
6601029คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13327.1
6601030คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10185.2
6601031คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14335.2
6601032คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11082.2
6601033คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11200.1
6601034คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06047.1
6601035คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07054.2
6601036คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12093.1
6601037คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14111.1
6601038คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01227.2
6601039คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12204.2
6601040คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08062.2
6601041คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03242.1
6601042คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13216.1
6601043คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09065.2
6601044คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04250.2
6601045คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14224.2
6601046คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05258.2
6601047คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08170.1
6601048คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06266.1
6601049คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09178.1
6601050คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07274.1
6601051คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10186.2
6601052คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10074.2
6601053คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06048.2
6601054คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08281.1
6601055คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07055.1
6601056คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11193.1
6601057คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09292.1
6601058คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12205.1
6601059คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10297.1
6601060คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11083.2
6601061คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12094.1
6601062คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14112.2
6601063คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13209.2
6601064คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08063.1
6601065คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09066.1
6601066คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06041.2
6601067คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11305.2
6601068คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07056.2
6601069คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14217.2
6601070คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12318.2
6601071คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08171.2
6601072คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13328.1
6601073คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10075.1
6601074คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11084.2
6601075คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12095.1
6601076คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09179.1
6601077คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14336.1
6601078คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10187.2
6601079คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01228.2
6601080คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11194.1
6601081คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14105.2
6601082คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03243.2
6601083คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12206.2
6601084คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04251.1
6601085คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13210.2
6601086คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05037.1
6601087คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05259.1
6601088คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14218.1
6601089คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06042.1
6601090คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06267.1
6601091คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08172.2
6601092คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07275.1
6601093คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09180.2
6601094คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08282.1
6601095คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10188.1
6601096คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09293.1
6601097คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11195.2
6601098คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10298.2
6601099คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07049.1
6601100คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12207.1
6601101คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11306.1
6601102คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13211.2
6601103คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12319.1
6601104คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14219.1
6601105คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13321.2
6601106คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08173.2
6601107คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14329.1
6601108คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09181.2
6601109คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01229.1
6601110คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10189.2
6601111คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03244.1
6601112คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11196.2
6601113คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04252.2
6601114คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12208.2
6601115คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05260.2
6601116คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13212.2
6601117คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06268.1
6601118คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14220.2
6601119คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07276.2
6601120คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08064.1
6601121คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09067.2
6601122คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08174.2
6601123คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08283.2
6601124คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09182.1
6601125คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09294.2
6601126คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10076.2
6601127คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11085.2
6601128คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10190.2
6601129คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10299.1
6601130คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11197.2
6601131คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12096.1
6601132คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06043.2
6601133คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11307.1
6601134คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12202.1
6601135คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12320.2
6601136คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13213.1
6601137คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13322.1
6601138คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14221.1
6601139คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14330.2
6601140คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08175.1
6601141คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01230.2
6601142คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09183.1
6601143คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03245.1
6601144คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10191.1
6601145คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04253.2
6601146คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11198.2
6601147คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05261.1
6601148คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13214.2
6601149คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06269.2
6601150คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07050.2
6601151คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14222.1
6601152คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07277.2
6601153คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08176.2
6601154คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08284.2
6601155คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08057.2
6601156คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09184.1
6601157คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09295.1
6601158คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10192.1
6601159คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10300.1
6601160คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11199.1
6601161คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09068.1
6601162คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11308.2
6601163คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13215.1
6601164คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10077.1
6601165คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12313.1
6601166คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11086.1
6601167คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14223.1
6601168คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13323.1
6601169คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12089.1
6601170คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06044.2
6601171คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07051.1
6601172คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08169.1
6601173คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08058.1
6601174คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14331.1
6601175คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09069.1
6601176คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09177.1
6601177คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01231.1
6601178คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10185.2
6601179คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03246.2
6601180คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11200.2
6601181คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04254.1
6601182คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10078.2
6601183คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13216.2
6601184คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11087.2
6601185คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08059.2
6601186คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05262.2
6601187คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14224.2
6601188คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06270.2
6601189คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08170.2
6601190คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07278.2
6601191คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09178.2
6601192คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06045.2
6601193คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08285.1
6601194คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10186.1
6601195คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07052.2
6601196คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09296.2
6601197คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11193.1
6601198คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10301.1
6601199คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09070.1
6601200คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13209.1
6601201คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11309.2
6601202คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10079.1
6601203คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11088.1
6601204คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08060.2
6601205คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14217.1
6601206คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12314.2
6601207คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08171.2
6601208คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05038.2
6601209คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06046.1
6601210คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13324.1
6601211คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07053.1
6601212คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09179.2
6601213คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14332.1
6601214คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10187.1
6601215คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01232.1
6601216คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11194.2
6601217คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03247.2
6601218คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13210.1
6601219คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04255.1
6601220คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14218.1
6601221คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05263.1
6601222คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08172.2
6601223คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06271.1
6601224คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09180.1
6601225คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07279.2
6601226คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10188.1
6601227คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08286.1
6601228คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11195.2
6601229คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09071.1
6601230คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09290.1
6601231คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13211.2
6601232คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10302.1
6601233คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14219.2
6601234คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11310.2
6601235คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08173.1
6601236คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12315.1
6601237คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09181.1
6601238คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13325.2
6601239คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10189.2
6601240คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14333.2
6601241คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10080.1
6601242คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11081.2
6601243คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08061.1
6601244คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11196.1
6601245คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01225.1
6601246คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13212.1
6601247คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05039.2
6601248คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03248.2
6601249คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14220.2
6601250คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04256.2
6601251คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06047.2
6601252คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08174.2
6601253คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07054.2
6601254คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05264.1
6601255คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09182.2
6601256คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06272.2
6601257คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10190.1
6601258คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07280.2
6601259คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11197.1
6601260คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09072.2
6601261คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08287.2
6601262คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13213.2
6601263คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10073.1
6601264คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09291.1
6601265คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14221.1
6601266คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10303.2
6601267คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08175.1
6601268คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11311.2
6601269คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09183.1
6601270คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12316.2
6601271คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10191.2
6601272คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08062.1
6601273คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13326.1
6601274คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11198.1
6601275คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09065.2
6601276คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05040.2
6601277คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14334.1
6601278คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13214.1
6601279คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03241.1
6601280คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14222.1
6601281คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06048.2
6601282คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04249.2
6601283คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08176.1
6601284คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05257.2
6601285คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07055.2
6601286คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09184.2
6601287คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06265.1
6601288คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08063.1
6601289คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10192.1
6601290คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08064.1
6601291คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07273.1
6602001คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01002.1
6602002คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02009.1
6602003คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03018.1
6602004คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04026.1
6602005คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05033.1
6602006คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06042.1
6602007คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07051.1
6602008คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01003.2
6602009คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02010.1
6602010คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03019.1
6602011คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04027.2
6602012คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05034.1
6602013คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06043.2
6602014คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07052.1
6602015คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01004.2
6602016คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02011.1
6602017คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03020.2
6602018คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04028.2
6602019คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05035.2
6602020คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06044.2
6602021คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07053.2
6602022คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01005.1
6602023คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02012.1
6602024คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03021.2
6602025คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04029.1
6602026คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05036.2
6602027คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06045.2
6602028คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07054.1
6602029คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01006.1
6602030คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02013.1
6602031คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03022.1
6602032คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04030.2
6602033คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05037.1
6602034คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06046.1
6602035คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07055.2
6602036คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01007.2
6602037คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02014.1
6602038คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03023.2
6602039คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04031.2
6602040คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05038.1
6602041คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06047.2
6602042คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07056.1
6602043คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01008.1
6602044คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02015.2
6602045คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03024.2
6602046คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04032.2
6602047คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05039.2
6602048คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06048.1
6602049คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07049.2
6602050คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01001.2
6602051คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02016.2
6602052คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03017.1
6602053คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04025.2
6602054คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05040.1
6602055คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06041.1
6602056คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07050.2
6602057คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01002.2
6602058คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02009.2
6602059คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03018.2
6602060คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04026.2
6602061คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05033.2
6602062คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06042.2
6602063คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07051.2
6602064คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01003.1
6602065คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02010.2
6602066คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03019.2
6602067คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04027.1
6602068คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05034.2
6602069คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06043.1
6602070คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07052.1
6602071คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA08058.1
6602072คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05035.2
6602073คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04141.1
6602074คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA09067.1
6602075คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC10304.2
6602076คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13099.1
6602077คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA10077.2
6602078คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA11085.2
6602079คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06157.1
6602080คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC11312.2
6602081คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06044.1
6602082คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01004.1
6602083คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07165.1
6602084คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC12317.2
6602085คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02011.1
6602086คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01120.2
6602087คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC13328.1
6602088คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA09068.2
6602089คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02127.2
6602090คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC14335.1
6602091คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA10078.1
6602092คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03135.2
6602093คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC01229.2
6602094คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03020.1
6602095คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04142.2
6602096คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC02239.2
6602097คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04028.2
6602098คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06158.1
6602099คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07053.1
6602100คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC03244.1
6602101คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA12096.2
6602102คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05036.2
6602103คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07166.1
6602104คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC04252.2
6602105คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01005.1
6602106คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01113.1
6602107คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC05260.2
6602108คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02012.1
6602109คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02128.1
6602110คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC06268.2
6602111คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03021.1
6602112คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03136.1
6602113คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC07276.2
6602114คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04029.1
6602115คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04143.1
6602116คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13100.1
6602117คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC08281.2
6602118คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05037.1
6602119คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06159.1
6602120คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC09291.2
6602121คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01006.1
6602122คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA14112.1
6602123คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07167.2
6602124คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC10297.1
6602125คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02013.2
6602126คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01114.2
6602127คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA08059.2
6602128คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC11305.2
6602129คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03022.1
6602130คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA09069.1
6602131คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02121.1
6602132คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC12318.1
6602133คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04030.2
6602134คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03129.2
6602135คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC13321.2
6602136คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06045.1
6602137คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01007.2
6602138คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04144.1
6602139คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC14336.2
6602140คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02014.2
6602141คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07054.1
6602142คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA10079.2
6602143คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06160.2
6602144คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA11086.1
6602145คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC01230.1
6602146คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA11087.2
6602147คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07168.1
6602148คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA12089.1
6602149คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13101.1
6602150คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC02240.1
6602151คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03023.1
6602152คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01115.1
6602153คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC03245.2
6602154คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13102.1
6602155คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA14105.2
6602156คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02122.1
6602157คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC04253.1
6602158คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA14106.1
6602159คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03130.2
6602160คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC05261.1
6602161คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04031.1
6602162คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06046.1
6602163คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07055.1
6602164คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04137.2
6603001คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13100.1
6603002คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA06047.1
6603003คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04144.2
6603004คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04256.2
6603005คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14105.1
6603006คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB05150.1
6603007คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05264.1
6603008คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08059.1
6603009คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06160.2
6603010คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06272.1
6603011คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09068.1
6603012คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07168.2
6603013คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07280.1
6603014คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10078.1
6603015คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB08174.2
6603016คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08285.1
6603017คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11086.2
6603018คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB09182.2
6603019คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09294.2
6603020คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12090.2
6603021คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB10190.1
6603022คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC10301.1
6603023คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13101.1
6603024คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB11197.1
6603025คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC11309.2
6603026คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13324.2
6603027คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14106.2
6603028คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA07056.1
6603029คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB12205.2
6603030คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC12314.1
6603031คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08060.1
6603032คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB13213.2
6603033คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13325.1
6603034คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09069.2
6603035คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB14221.1
6603036คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC14332.1
6603037คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10079.1
6603038คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01114.1
6603039คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC01226.2
6603040คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11087.2
6603041คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02121.2
6603042คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC02236.1
6603043คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12091.1
6603044คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03129.2
6603045คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC03241.1
6603046คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13102.1
6603047คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04137.2
6603048คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04249.2
6603049คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14107.1
6603050คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB05151.2
6603051คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05257.2
6603052คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08061.2
6603053คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06153.2
6603054คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06265.2
6603055คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09070.1
6603056คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07161.1
6603057คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07273.1
6603058คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10080.1
6603059คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB08175.2
6603060คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08286.1
6603061คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11088.1
6603062คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB09183.2
6603063คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09295.1
6603064คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12092.1
6603065คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA05039.2
6603066คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB10191.2
6603067คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC10302.1
6603068คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13103.1
6603069คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB11198.1
6603070คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC11310.1
6603071คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14108.2
6603072คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA06048.1
6603073คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB12206.2
6603074คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA07049.1
6603075คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC12315.2
6603076คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08062.2
6603077คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB13214.1
6603078คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13326.1
6603079คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09071.2
6603080คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB14222.1
6603081คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC14333.1
6603082คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10073.1
6603083คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01115.2
6603084คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC01227.2
6603085คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11081.2
6603086คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02122.1
6603087คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC02237.2
6603088คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12093.1
6603089คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03130.2
6603090คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC03242.1
6603091คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA01008.1
6603092คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13104.1
6603093คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA02016.1
6603094คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA03017.1
6603095คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04138.1
6603096คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA04025.1
6603097คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04250.2
6603098คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14109.1
6603099คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB05152.2
6603100คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05258.1
6603101คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA05040.1
6603102คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08063.2
6603103คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06154.2
6603104คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06266.1
6603105คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09072.2
6603106คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07162.1
6603107คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07274.1
6603108คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10074.2
6603109คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB08176.1
6603110คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08287.1
6603111คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11082.1
6603112คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB09184.1
6603113คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09296.1
6603114คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12094.1
6603115คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB10192.1
6603116คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC10303.2
6603117คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA06041.1
6603118คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13097.1
6603119คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB11199.2
6603120คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA07050.2
6603121คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC11311.1
6603122คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14110.1
6603123คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB12207.1
6603124คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC12316.1
6603125คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08064.1
6603126คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB13215.2
6603127คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13327.2
6603128คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09065.1
6603129คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB14223.2
6603130คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC14334.1
6603131คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10075.2
6603132คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01116.1
6603133คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC01228.2
6603134คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11083.2
6603135คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02123.1
6603136คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC02238.1
6603137คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12095.1
6603138คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03131.2
6603139คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC03243.1
6603140คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13098.2
6603141คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04139.2
6603142คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04251.2
6603143คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14111.2
6603144คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06155.1
6603145คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05259.2
6603146คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08057.2
6603147คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07163.2
6603148คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06267.1
6603149คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09066.1
6603150คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01117.2
6603151คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07275.2
6603152คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10076.1
6603153คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02124.1
6603154คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08288.1
6603155คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA01001.2
6603156คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11084.2
6603157คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03132.2
6603158คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09290.2
6604001คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC14336.2
6604002คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01008.1
6604003คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB01118.1
6604004คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC01227.1
6604005คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02016.2
6604006คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB02125.2
6604007คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC02236.2
6604008คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03024.2
6604009คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB03133.1
6604010คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC03243.2
6604011คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04032.2
6604012คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB04141.2
6604013คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC04251.1
6604014คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA05040.2
6604015คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01001.1
6604016คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB05151.2
6604017คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC05259.2
6604018คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA06047.2
6604019คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB06157.2
6604020คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC06267.1
6604021คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA07055.1
6604022คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB07165.2
6604023คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02009.2
6604024คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC07275.2
6604025คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA08059.2
6604026คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB08171.2
6604027คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC08282.1
6604028คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03017.2
6604029คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04025.2
6604030คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA09067.1
6604031คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB09179.2
6604032คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA05033.1
6604033คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC09293.1
6604034คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA10075.1
6604035คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA06048.2
6604036คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB10187.2
6604037คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC10298.1
6604038คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA11083.2
6604039คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB11195.2
6604040คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC11306.2
6604041คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA07056.1
6604042คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA12091.2
6604043คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB12204.1
6604044คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC12319.2
6604045คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA13099.1
6604046คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB13211.2
6604047คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC13321.2
6604048คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01002.1
6604049คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA14107.2
6604050คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB14219.2
6604051คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02010.2
6604052คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC14329.2
6604053คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01003.1
6604054คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB01119.2
6604055คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC01228.1
6604056คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02011.2
6604057คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03018.1
6604058คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB02126.1
6604059คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC02237.2
6604060คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03019.2
6604061คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB03134.1
6604062คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC03244.1
6604063คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04026.2
6604064คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB04142.2
6604065คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04027.1
6604066คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC04252.2
6604067คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA05034.2
6604068คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB05152.1
6604069คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC05260.1
6604070คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA06041.2
6604071คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB06158.1
6604072คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC06268.1
6604073คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA07049.2
6604074คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB07166.1
6604075คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC07276.1
6604076คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA08060.2
6604077คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB08172.1
6604078คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC08283.2
6604079คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA09068.2
6604080คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB09180.1
6604081คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC09294.2
6604082คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA10076.2
6604083คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB10188.1
6604084คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC10299.1
6605001คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01004.1
6605002คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08169.2
6605003คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02011.1
6605004คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09177.1
6605005คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03019.2
6605006คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10185.2
6605007คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04026.2
6605008คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11200.1
6605009คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05039.1
6605011คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12208.1
6605012คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06048.2
6605013คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13216.1
6605014คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01005.2
6605015คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07049.1
6605017คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14224.1
6605018คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01006.2
6605019คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08170.1
6605020คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02012.2
6605021คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09178.2
6605022คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03020.2
6605026คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05040.1
6605027คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03021.1
6605028คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10186.1
6605029คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04027.2
6605030คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11193.1
6605032คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05033.2
6605033คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12202.1
6605034คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04028.1
6605035คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06041.2
6605036คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13209.1
6605038คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07050.1
6605039คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14217.2
6605040คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01007.1
6605041คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02013.1
6605042คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08171.1
6605043คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02014.2
6605044คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09179.2
6605045คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03022.1
6605046คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10187.2
6605047คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04029.1
6605048คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11194.1
6605049คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05034.1
6605050คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12203.2
6605051คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06042.1
6605052คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13210.2
6605053คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07051.1
6605054คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14218.2
6605055คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01008.2
6605056คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08172.1
6605057คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02015.2
6605058คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09180.1
6605059คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03023.1
6605060คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10188.2
6605061คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04030.1
6605062คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11195.2
6605063คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05035.1
6605064คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12204.1
6605065คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06043.1
6605066คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13211.2
6605067คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07052.2
6605068คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14219.2
6605069คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01001.2
6605071คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08173.2
6605072คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06044.2
6605073คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02016.2
6605074คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09181.2
6605075คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03024.1
6605076คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10189.1
6605077คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04031.1
6605078คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11196.1
6605079คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05036.2
6605080คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12205.2
6605081คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06045.1
6605082คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13212.1
6605083คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07053.1
6605084คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14220.1
6605085คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01002.2
6605086คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08174.1
6605087คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02009.1
6605088คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09182.1
6605089คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03017.2
6605090คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10190.1
6605091คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04032.2
6605092คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11197.2
6605093คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05037.2
6605094คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12206.1
6605095คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06046.1
6605096คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13213.1
6605097คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07054.1
6605098คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14221.2
6605099คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01003.2
6605100คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08175.2
6605101คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02010.2
6605102คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09183.1
6605103คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03018.2
6605104คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10191.1
6605105คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04025.2
6605106คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11198.1
6605107คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05038.1
6605108คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12207.2
6605109คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06047.1
6605110คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13214.1
6605111คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07055.2
6605112คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14222.2
6605113คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01004.1
6605114คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08176.1
6605115คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02011.2
6605116คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09184.2
6605117คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03019.1
6605118คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10192.2
6605119คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04026.1
6605120คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11199.2
6605121คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05039.1
6605122คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12208.2
6605123คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06048.1
6605124คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13215.2
6605125คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07056.2
6605126คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14223.2
6605127คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01005.2
6605128คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08169.2
6605129คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02012.1
6605130คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09177.2
6605131คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03020.2
6605132คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10185.1
6605133คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04027.2
6605134คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11200.1
6605135คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05040.1
6605136คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12202.1
6605137คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06041.1
6605138คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13216.1
6605140คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07049.1
6605141คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14224.1
6605142คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01006.1
6605143คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08170.1
6605144คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02013.2
6605145คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09178.1
6605146คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03021.1
6605147คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10186.2
6605148คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04028.2
6605149คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11193.2
6605150คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05033.2
6605151คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12203.1
6605152คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06042.1
6605153คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13209.2
6605154คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07050.2
6605155คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14217.2
6605156คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01007.2
6605157คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08171.1
6605158คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02014.1
6605159คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09179.1
6605160คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03022.2
6605161คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10187.2
6605162คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04029.1
6605163คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11194.1
6605164คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05034.1
6605165คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12204.2
6605166คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06043.1
6605167คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13210.2
6605168คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07051.2
6605169คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14218.2
6605170คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01008.1
6605171คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08172.1
6605172คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02015.2
6605173คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09180.2
6605174คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03023.1
6605175คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10188.2
6605176คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04030.2
6605177คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11195.1
6605178คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05035.2
6605179คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12205.2
6605180คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06044.2
6605181คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13211.1
6605182คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07052.1
6605183คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14219.1
6605184คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01001.2
6605186คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08173.2
6605188คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02016.1
6605189คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09181.2
6605190คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03024.2
6605191คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10189.1
6605192คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04031.1
6605193คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11196.2
6605194คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05036.1
6605195คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12206.2
6605196คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06045.1
6605197คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13212.1
6605198คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07053.2
6605199คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14220.1
6605200คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01002.2
6605201คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08174.1
6605202คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02009.2
6605203คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09182.1
6605204คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03017.2
6605205คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10190.2
6605206คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04032.1
6605207คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11197.1
6605208คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05037.2
6605209คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12207.2
6605210คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06046.2
6605211คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13213.2
6605212คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07054.1
6605213คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14221.2
6605214คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01003.2
6605215คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08175.2
6605216คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02010.2
6605217คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09183.2
6605218คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03018.1
6605219คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10191.1
6605220คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04025.2
6605221คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11198.2
6605222คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05038.1
6605223คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12208.1
6605224คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06047.1
6605225คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13214.1
6605227คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07055.1
6605228คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14222.2
6605229คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01004.2
6605230คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08176.2
6605231คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02011.2
6605232คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09184.1
6605233คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03019.1
6605234คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10192.2
6605235คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04026.1
6605236คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11199.1
6605237คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05039.2
6605239คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12202.2
6605240คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06048.1
6605241คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13215.2
6605242คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07056.1
6605243คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14223.2
6605244คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01005.1
6605245คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08169.1
6605246คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02012.2
6605248คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09177.1
6605249คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03020.1
6605250คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10185.1
6605251คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04027.2
6605252คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11200.2
6605253คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05040.1
6605254คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12203.2
6605255คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06041.2
6605256คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13216.1
6605257คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07049.2
6605258คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14224.1
6605259คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01006.2
6605260คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08170.2
6605261คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02013.1
6605262คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09178.2
6605263คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03021.2
6605264คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10186.2
6605265คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04028.1
6605266คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11193.1
6605267คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05033.2
6605268คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12204.1
6605269คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06042.1
6605270คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13209.1
6605271คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07050.1
6605272คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14217.2
6605273คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01007.1
6605274คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08171.1
6605275คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02014.2
6605276คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09179.1
6605278คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03022.1
6605279คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10187.1
6605280คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04029.2
6605281คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11194.1
6605282คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05034.1
6605283คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12205.1
6605284คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06043.2
6605285คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13210.1
6605286คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07051.2
6605287คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14218.1
6605288คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01008.2
6605289คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08172.2
6605290คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02015.1
6605291คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09180.2
6605292คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03023.2
6605293คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10188.2
6605294คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04030.1
6605295คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11195.1
6605296คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05035.1
6605297คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12206.1
6605298คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06044.1
6605299คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13211.2
6605300คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07052.1
6605301คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14219.1
6605302คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01001.1
6605303คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08173.1
6605304คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09181.1
6605305คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02016.2
6605306คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10189.1
6605308คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11196.2
6605309คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12207.2
6605310คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13212.2
6605311คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14220.1
6606001คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C07276.2
6606002คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A05038.2
6606003คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A08057.1
6606005คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A06044.2
6606006คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B08170.1
6606007คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C08284.2
6606008คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A09066.1
6606010คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07051.1
6606011คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A01007.2
6606012คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B09178.2
6606013คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C09296.1
6606014คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A10073.2
6606015คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B10186.2
6606016คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C10300.1
6606017คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A11081.1
6606018คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B11193.2
6606019คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C11308.1
6606020คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A12090.2
6606021คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B12206.1
6606022คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C12315.2
6606023คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A13099.1
6606024คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B13209.2
6606025คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C13323.2
6606026คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A14106.1
6606027คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B14217.1
6606028คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C14331.2
6606029คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A01008.2
6606030คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B01118.2
6606031คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C01230.2
6606032คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A02015.1
6606033คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B02125.1
6606034คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C02237.1
6606035คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C13324.1
6606036คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A03023.2
6606037คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B03133.2
6606038คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C03245.2
6606039คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A04031.2
6606040คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B04141.1
6606041คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C04253.1
6606042คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A05039.2
6606043คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B05152.2
6606044คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C05261.1
6606045คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07052.1
6606046คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A06045.2
6606047คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B06157.1
6606048คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C06269.1
6606049คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07053.2
6606050คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B07165.1
6606051คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C07277.1
6606052คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A08058.1
6606053คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B08171.1
6606054คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C08285.2
6606055คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A09067.1
6606056คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B09179.1
6606057คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C09290.2
6606058คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A10074.1
6606059คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B10187.1
6606060คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C10301.2
6606061คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A11082.1
6606062คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B11194.2
6606063คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C11309.1
6606064คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A02016.2
6606065คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A12091.2
6606066คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B12207.2
6606067คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C12314.2
6606068คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A13100.2
6606069คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B13210.1
6606070คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C13325.2
6606071คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A14107.2
6606072คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B14218.1
6606073คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C14332.2
6606074คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A01001.2
6606075คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B01119.1
6606076คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C01231.1
6606077คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A02009.1
6606078คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B02126.1
6606079คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C02238.1
6606080คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A03024.2
6606081คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B03134.2
6606082คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C03246.2
6606083คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A04032.2
6606084คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B04142.1
6606085คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C04254.1
6606086คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A05040.2
6606087คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B05146.2
6606089คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C05262.1
6606090คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A06046.2
6606091คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B06158.2
6606092คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C06270.1
6606093คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07054.2
6606094คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B07166.2
6606095คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C07278.1
6606096คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A08059.1
6606097คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B08172.1
6606098คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C08286.2
6606099คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A09068.2
6606100คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B09180.1
6606101คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C09291.2
6606102คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A10075.1
6607001คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB10188.2
6607004คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC10302.2
6607005คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA03017.1
6607006คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA11083.2
6607007คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC14333.2
6607008คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB11195.1
6607009คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC11310.1
6607010คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA12092.1
6607011คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB12208.1
6607013คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC12315.1
6607014คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA13101.2
6607015คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB13211.2
6607016คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC13326.1
6607017คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA14108.1
6607018คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB14219.2
6607019คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC14334.2
6607020คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA01002.1
6607021คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB01120.2
6607022คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC01232.1
6607023คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA02010.1
6607024คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB02127.2
6607025คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC02239.2
6607026คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA03018.2
6607027คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB03135.1
6607028คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC03247.1
6607029คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA04025.2
6607030คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB04143.1
6607031คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC04255.1
6607032คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA05033.1
6607033คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB05147.1
6607034คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC05263.1
6607035คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA06047.2
6607036คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB06159.1
6607037คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC06271.1
6607038คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA07055.2
6607039คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB07167.1
6607040คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC07279.2
6607041คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA04026.1
6607042คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA08060.1
6607043คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB08173.2
6607044คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC08287.1
6607045คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA09069.1
6607046คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB09181.1
6608001คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A01002.1
6608002คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C08285.1
6608003คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C09292.2
6608005คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A01003.2
6608007คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B10191.1
6608008คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C10300.2
6608009คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A02010.2
6608010คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B11198.1
6608011คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C11308.1
6608012คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A12095.1
6608013คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B12205.2
6608014คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C12314.1
6608015คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A02011.1
6608017คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A13104.2
6608018คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B13214.1
6608020คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C09293.2
6608022คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC12315.2
6608023คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA04028.2
6608024คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA06046.1
6608025คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC13326.2
6608026คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA07055.1
6608027คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB02123.1
6608028คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC02237.2
6608029คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA12089.1
6608030คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB03131.2
6608032คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC03243.2
6608033คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA13098.1
6608034คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA06043.2
6608035คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB06160.2
6608036คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC06272.1
6608037คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA07050.1
6608038คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB07168.2
6608039คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA07051.2
6608040คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC07280.1
6608041คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA05038.2
6608042คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB08174.1
6608043คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC08283.2
6608044คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA01008.1
6608045คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB09182.2
6608046คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC09291.1
6608047คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA02016.2
6608048คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC14330.2
6608049คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB05148.1
6608050คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA01005.2
6608051คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC05263.1
6608052คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA06041.1
6608053คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB06159.2
6608054คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC06271.2
6608055คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC08281.2
6608056คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA07049.1
6608057คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB07167.1
6608058คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA02013.1
6608059คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC09296.2
6608060คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC07279.2
6608061คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C13324.2
6608062คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A14111.1
6608063คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B14222.2
6608064คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C14332.2
6608065คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A03018.1
6608066คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B01115.2
6608067คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C01227.2
6608068คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A04026.1
6608069คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A03019.1
6608070คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C10301.2
6608071คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B02122.2
6608072คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A04027.1
6608073คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C02236.2
6608074คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C11309.2
6608075คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A05033.1
6608076คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B03130.2
6608077คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C03242.1
6608078คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A06045.1
6608079คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B04138.1
6608080คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C04250.1
6608081คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A05034.2
6608082คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A07053.2
6608083คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B05151.1
6608084คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C05258.1
6608085คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A07054.2
6608086คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B06154.1
6608087คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C06266.1
6608088คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A03020.2
6608089คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC14334.2
6608090คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB04139.2
6608091คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC04251.2
6608092คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA14105.1
6608093คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB05152.1
6608094คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA01004.2
6608095คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC05259.1
6608096คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC08287.2
6608097คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA05035.2
6608098คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB06155.2
6608099คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC06267.2
6608100คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA01005.1
6608101คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB07163.1
6608102คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC07275.2
6608103คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA02012.2
6608104คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA02013.2
6608105คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB10190.1
6608106คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC10299.2
6608107คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA03024.2
6608108คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB11197.1
6608109คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC11307.1
6608110คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA12094.1
6608111คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB12204.2
6608112คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC12320.2
6608113คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA13103.2
6608114คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB13213.1
6608115คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA01006.1
6608116คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB08173.1
6608117คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC08282.1
6608118คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA02014.2
6608119คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB09181.1
6608120คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA03021.1
6608121คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC09290.1
6608122คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA03022.1
6608123คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC10297.1
6608125คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B07162.2
6608126คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C07274.1
6608127คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A10076.1
6608128คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B08176.1
6608129คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C08286.2
6608130คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A12096.2
6608132คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B09184.1
6608133คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C09294.2
6608134คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A13097.1
6608135คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B10192.2
6608137คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C10302.2
6608138คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A14112.1
6608139คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B11199.1
6608140คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C11310.2
6608141คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A11084.1
6608142คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B12206.2
6608143คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C12314.1
6608144คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A08060.2
6608145คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B13215.1
6608146คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C13325.1
6608147คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A09069.2
6608148คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B14223.1
6608149คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C14333.2
6608150คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A10077.1
6608151คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B01116.2
6608152คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C01228.2
6608153คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB08169.1
6608154คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC08288.2
6608155คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA03021.1
6608156คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB09177.2
6608157คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC09295.2
6608158คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA12090.1
6608159คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB10185.2
6608160คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC10303.2
6608161คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA13099.2
6608162คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB11200.1
6608163คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC11311.1
6608164คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA14106.2
6608165คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB12207.1
6608167คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC12316.2
6608168คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA04029.2
6608169คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB13216.2
6608170คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC09296.1
6608171คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC13327.1
6608172คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA05036.2
6608173คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB14224.2
6608174คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC14335.2
6608175คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA10078.1
6608176คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB01117.1
6608177คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC01229.2
6608178คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA11085.1
6608179คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB02124.1
6608180คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC02238.1
6608181คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA12091.1
6608182คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB03132.2
6608183คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC03244.2
6608184คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA13100.1
6608185คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB04140.1
6608186คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC04252.1
6608187คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA14107.1
6608188คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB05146.1
6608189คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC05260.2
6608191คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA08061.2
6608192คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB06156.2
6608193คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC06268.2
6608194คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA01006.2
6608195คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC13323.2
6608196คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA14110.1
6608197คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB14221.2
6608198คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC14331.2
6608199คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA01001.1
6608200คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB01114.1
6608201คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC01226.1
6608202คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA02009.2
6608203คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB02121.2
6608204คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC02235.1
6608205คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA03017.1
6608206คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB03129.1
6608207คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC03241.1
6608208คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA04032.1
6608209คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB04137.1
6608210คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC04249.1
6608211คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA05039.2
6608212คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB05150.2
6608213คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC05257.1
6608214คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA06044.2
6608215คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB06153.2
6608216คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC06265.2
6608217คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA07052.1
6608218คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB07161.2
6608219คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC07273.2
6608220คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA04025.1
6608221คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB08175.2
6608222คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC08284.1
6608223คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA05040.1
6608224คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB09183.1
6608225คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB10189.1
6608226คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA04029.1
6608227คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC10298.2
6608228คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA04030.1
6608229คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB11196.1
6608230คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC11305.1
6608231คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA12093.2
6608232คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB12203.2
6608233คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC12318.2
6608234คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA13102.2
6608235คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB13212.2
6608236คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC13321.1
6608237คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA14109.1
6608238คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB14220.1
6608239คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC14329.1
6608240คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA01007.1
6608241คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB01113.2
6608242คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC11306.1
6608243คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC01225.1
6608244คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA02015.2
6608245คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA05036.1
6608246คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB02128.1
6608247คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC02234.1
6608248คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA03023.2
6608249คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB03136.2
6608250คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC03248.1
6608251คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA04031.1
6608252คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB04144.2
6608253คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC04256.2
6608254คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA05037.2
6608255คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC12319.1
6608256คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA06042.2
6608257คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB05149.2
6608258คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC05264.2
6608259คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC13322.2
6609001คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09292.2
6609002คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01003.1
6609003คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10076.2
6609004คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10189.2
6609005คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10303.1
6609006คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11084.1
6609007คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11196.2
6609008คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11311.2
6609009คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12093.1
6609010คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12202.2
6609011คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08288.1
6609013คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12316.1
6609014คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13102.2
6609015คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02011.2
6609016คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13212.2
6609017คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13327.1
6609018คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09293.2
6609019คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14109.2
6609020คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14220.2
6609021คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14335.2
6609022คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03019.2
6609023คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01004.1
6609024คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10304.1
6609026คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01113.2
6609027คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01225.2
6609028คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04027.1
6609029คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02012.2
6609030คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02128.1
6609031คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02240.2
6609033คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03020.1
6609034คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11312.1
6609035คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03136.2
6609036คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03248.2
6609037คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04028.1
6609038คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04144.1
6609039คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04256.1
6609040คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05034.2
6609041คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05035.1
6609042คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05148.1
6609043คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05264.2
6609044คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06048.1
6609045คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12317.2
6609046คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06160.1
6609047คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06272.2
6609048คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07056.1
6609049คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06041.1
6609050คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07168.1
6609051คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07280.2
6609052คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13328.2
6609053คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07049.1
6609054คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08061.2
6609055คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08174.1
6609056คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08281.1
6609057คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09070.2
6609058คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09182.1
6609059คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09294.2
6609060คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14336.1
6609061คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01005.2
6609062คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10077.1
6609063คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10190.2
6609064คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10297.1
6609065คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11085.2
6609066คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08282.1
6609067คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02013.2
6609068คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11197.2
6609069คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09295.2
6609070คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11305.1
6609071คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12094.2
6609072คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12203.2
6609073คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12318.2
6609074คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13103.2
6609075คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13213.1
6609076คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13321.1
6609077คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14110.2
6609078คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14221.2
6609079คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14329.1
6609080คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01006.2
6609081คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01114.1
6609082คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01226.2
6609083คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02014.2
6609084คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02121.2
6609085คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02234.1
6609086คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03021.2
6609087คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03022.2
6609088คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10298.2
6609089คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04029.2
6609090คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11306.1
6609091คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03129.1
6609092คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03241.2
6609093คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05036.1
6609094คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04030.2
6609095คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04137.2
6609096คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12319.1
6609097คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04249.2
6609098คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05037.2
6609099คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05149.2
6609100คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06042.2
6609101คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13322.2
6609102คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05257.2
6609103คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06043.2
6609104คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06153.2
6609105คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07050.1
6609106คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14330.1
6609107คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06265.1
6609108คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07051.2
6609109คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01007.1
6609110คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08283.1
6609111คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02015.1
6609112คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07161.2
6609113คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09296.2
6609114คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07273.2
6609115คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03023.1
6609116คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08062.1
6609117คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08175.1
6609118คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10299.1
6609119คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04031.1
6609120คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08284.1
6609121คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09071.2
6609122คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11307.2
6609123คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09183.2
6609124คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09290.2
6609125คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05038.1
6609126คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10078.2
6609127คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10191.2
6609128คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12320.1
6609129คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10300.1
6609130คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11086.1
6609131คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11198.2
6609132คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06044.1
6609133คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11308.2
6609134คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13323.1
6609135คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12095.2
6609136คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12204.1
6609137คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07052.2
6609138คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12317.1
6609139คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13104.1
6609140คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13214.2
6609141คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14331.1
6609142คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01008.2
6609143คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13324.1
6609144คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14111.1
6609145คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14222.2
6609146คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08285.2
6609147คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14332.1
6609148คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02016.1
6609149คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01001.1
6609150คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01115.2
6609151คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09291.1
6609152คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03024.1
6609153คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10301.2
6609154คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01227.1
6609155คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02009.2
6609156คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02122.2
6609157คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02235.1
6609158คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03017.2
6609159คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04032.2
6609160คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11309.1
6609161คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03130.1
6609162คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03242.2
6609163คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04025.1
6609164คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05039.1
6609165คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04138.2
6609166คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12314.2
6609167คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04250.1
6609168คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05040.2
6609170คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06045.1
6609171คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05150.2
6609172คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05258.1
6609173คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13325.2
6609174คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06046.2
6609175คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06154.2
6609176คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07053.1
6609177คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06266.2
6609178คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14333.2
6609180คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07054.1
6609181คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01002.1
6609182คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07162.2
6609183คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07274.2
6609184คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08063.1
6609185คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08176.2
6609186คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08286.1
6609187คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09072.2
6609188คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08287.2
6609189คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09184.1
6609190คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02010.1
6609191คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09292.1
6609192คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09293.2
6609193คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10079.2
6609194คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10192.2
6609195คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10302.2
6609196คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03018.1
6609197คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11087.1
6609198คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10303.2
6609199คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11199.1
6609200คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11310.1
6609201คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12096.1
6609202คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12205.1
6609203คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04026.2
6609204คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12315.1
6609205คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13097.2
6609206คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13215.1
6609207คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11311.2
6609208คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13326.2
6609209คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05033.2
6609210คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14112.2
6609211คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14223.1
6609212คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14334.1
6609213คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01003.2
6609214คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01116.1
6609215คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12316.1
6609216คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06047.2
6609217คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01228.2
6609218คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13327.1
6609219คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07055.2
6609220คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02011.2
6609221คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02123.2
6609222คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14335.2
6609223คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02236.1
6609224คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03019.2
6609225คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03131.1
6609226คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01004.1
6609227คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03243.1
6609228คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04027.2
6609229คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08288.1
6609230คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02012.1
6609231คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04139.1
6609232คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04251.2
6609233คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05034.1
6609234คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05151.1
6609235คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05259.2
6609236คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06048.1
6609237คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06155.2
6609238คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09294.1
6609239คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06267.2
6609240คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07056.1
6609241คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07163.1
6609242คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03020.1
6609243คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07275.2
6609244คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10304.2
6609245คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08064.2
6609246คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08169.1
6609247คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08281.1
6609248คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04028.2
6609249คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11312.1
6609250คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09065.2
6609252คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09177.2
6609253คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09295.2
6609254คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10080.2
6609255คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10185.2
6609256คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05035.2
6609257คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10297.2
6609258คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11088.2
6609259คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11200.1
6609260คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11305.2
6609261คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12089.1
6609262คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12317.1
6609263คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06041.2
6609264คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12206.2
6609265คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12318.2
6609266คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13098.1
6609267คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13328.1
6609268คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07049.2
6609269คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14336.1
6609270คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13216.1
6609271คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01005.1
6609272คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13321.1
6609273คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14105.2
6609274คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08282.2
6609275คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02013.2
6609276คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14224.1
6609277คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14329.1
6609278คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01006.2
6609279คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01117.1
6609280คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01229.1
6609282คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02014.1
6609283คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02124.1
6609284คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02237.2
6609285คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03021.2
6609286คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03132.2
6609287คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09296.1
6609288คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03022.2
6609289คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03244.1
6609290คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10298.1
6609291คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04029.1
6609292คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04030.2
6609293คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04140.1
6609294คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04252.1
6609295คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11306.1
6609296คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05036.2
6609297คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05037.2
6609298คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12319.1
6609299คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06042.2
6609300คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05152.1
6609301คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05260.1
6609302คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06043.1
6609303คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06156.1
6609304คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06268.1
6609305คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07050.1
6609306คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07164.2
6609307คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07276.1
6609308คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08057.2
6609309คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08170.1
6609310คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08283.1
6609311คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09066.1
6609312คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09178.1
6609313คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09290.1
6609314คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10073.2
6609315คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10186.1
6609316คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10299.2
6609317คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11081.1
6609318คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11193.2
6609319คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11307.1
6609320คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12090.2
6609321คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12207.1
6609322คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12320.1
6609323คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13099.1
6609324คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13209.2
6609325คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13322.2
6609326คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14106.2
6609327คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14217.1
6610001คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC07278.1
6610002คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC10298.1
6610003คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA10074.2
6610004คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB08172.2
6610005คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC08283.2
6610006คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA11082.2
6610007คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB09180.1
6610008คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC09292.1
6610009คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA12094.2
6610010คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB10188.1
6610011คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC10299.2
6610012คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA04032.1
6610013คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA13097.1
6610014คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC11306.2
6610015คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA05038.2
6610016คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB11195.2
6610017คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC11307.2
6610018คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC12319.2
6610019คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA14110.2
6610021คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB12203.1
6610022คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC12320.1
6610023คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA08064.1
6610024คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB13211.1
6610025คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC13322.1
6610026คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA09065.1
6610027คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB14219.1
6610028คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC14330.1
6610029คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA10075.2
6610030คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB01120.1
6610031คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC01232.2
6610032คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA11083.1
6610033คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB02127.2
6610034คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC02234.1
6610035คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA12095.1
6610036คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB03135.2
6610037คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC03247.1
6610038คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA13098.2
6610039คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB04143.1
6610040คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC04255.1
6610041คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA14111.2
6610042คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB05149.1
6610043คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC05263.1
6610044คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA08057.1
6610045คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB06159.2
6610046คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC06271.2
6610047คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA09066.2
6610048คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB07167.1
6610049คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC07279.1
6610050คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA10076.1
6610051คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB08173.1
6610052คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC08284.2
6610053คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA11084.2
6610054คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB09181.2
6610055คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC09293.1
6610056คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA12096.1
6610057คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB10189.2
6610058คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC10300.1
6610059คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA13099.2
6610060คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB11196.2
6610061คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC11308.2
6610062คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA14112.2
6610063คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB12204.2
6610064คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC12313.1
6610065คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA08058.2
6610066คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB13212.1
6610067คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC13323.1
6610068คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA09067.2
6610069คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB14220.2
6610070คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC14331.1
6610071คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA10077.2
6610072คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB01113.2
6610073คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC01225.2
6610074คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA11085.1
6610075คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB02128.2
6610076คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC02235.2
6610077คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดA12089.2
6610078คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB03136.1
6610079คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดC03248.2
6611001คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04138.1
6611002คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05148.2
6611003คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06153.1
6611004คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07161.2
6611005คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01116.2
6611006คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02123.2
6611007คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03131.2
6611008คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04139.1
6611009คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05149.1
6611010คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06154.1
6611011คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07162.2
6611012คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01117.2
6611013คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02124.1
6611015คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03132.1
6611016คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04140.2
6611017คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05150.2
6611018คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06155.2
6611019คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07163.2
6611020คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01118.1
6611021คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02125.1
6611022คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03133.2
6611023คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04141.1
6611024คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05151.2
6611025คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06156.2
6611026คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07164.1
6611027คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01119.2
6611028คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02126.2
6611029คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03134.1
6611030คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04142.1
6611031คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05152.2
6611032คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06157.2
6611033คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07165.1
6611034คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01120.2
6611035คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02127.1
6611036คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03135.2
6611037คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04143.1
6611038คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05146.1
6611039คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06158.1
6611040คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07166.1
6611041คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01113.1
6611042คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02128.2
6611043คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03136.1
6611045คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04144.2
6611046คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05147.2
6611047คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06159.1
6611048คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07167.1
6611049คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01114.1
6611050คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02121.1
6611051คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03129.2
6611052คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04137.2
6611053คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05148.1
6611055คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06160.2
6611056คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07168.2
6611057คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01115.2
6611058คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02122.1
6611059คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03130.2
6611060คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04138.2
6611061คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05149.2
6611062คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06153.2
6611063คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07161.1
6611064คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01116.1
6611065คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02123.1
6611066คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03131.1
6611067คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04139.2
6611068คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05150.2
6611069คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06154.2
6611070คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07162.1
6611071คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01117.1
6611072คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02124.2
6611073คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03132.2
6611074คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04140.1
6611075คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05151.2
6611076คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06155.1
6611077คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07163.2
6611078คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01118.1
6611079คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02125.2
6611080คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03133.1
6611081คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04141.2
6611082คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05152.1
6611083คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06156.1
6611084คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07164.1
6611085คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01119.2
6611086คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02126.2
6611087คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03134.2
6611088คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04142.2
6611089คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05146.2
6611090คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06157.2
6611091คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07165.2
6611092คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01120.2
6611093คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02127.1
6611094คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03135.1
6611095คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04143.2
6611097คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05147.1
6611098คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06158.1
6611099คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07166.2
6611100คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01113.2
6611101คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02128.1
6611102คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03136.1
6611103คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04144.2
6611104คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05148.1
6611105คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06159.1
6611106คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07167.2
6611107คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01114.2
6611108คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02121.2
6611109คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03129.1
6611110คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04137.1
6611111คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05149.1
6611112คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06160.1
6611113คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07168.1
6611114คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01115.1
6611115คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02122.1
6611116คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03130.1
6611117คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04138.2
6611118คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05150.1
6611119คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06153.2
6611120คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07161.1
6611121คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01116.2
6611122คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02123.1
6611123คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03131.1
6611124คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04139.1
6611125คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05151.2
6611127คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06154.1
6611128คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07162.1
6611129คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01117.2
6611130คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02124.2
6611131คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03132.1
6611132คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04140.2
6611133คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05152.1
6611134คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06155.2
6611135คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07163.2
6611136คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01118.1
6611138คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02125.1
6611139คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03133.2
6611140คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04141.2
6611141คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05146.2
6611142คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06156.1
6611143คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07164.2
6611144คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01119.1
6611145คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02126.2
6611146คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03134.1
6611147คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04142.1
6611148คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05147.2
6611149คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06157.2
6611150คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07165.2
6611151คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01120.1
6611152คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02127.1
6611153คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03135.2
6611154คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04143.2
6611155คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05148.2
6611156คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06158.2
6611157คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07166.2
6611158คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01113.1
6611159คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02128.2
6611160คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03136.2
6611161คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04144.2
6611162คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05149.1
6611163คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06159.2
6611164คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07167.2
6611165คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01114.2
6611166คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02121.1
6611167คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03129.2
6611168คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04137.2
6611169คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05150.2
6611170คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06160.2
6611171คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07168.2
6611172คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01115.2
6611173คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02122.2
6611174คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03130.1
6611175คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04138.1
6611176คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05151.1
6611177คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06153.1
6611178คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07161.1
6611179คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01116.1
6611180คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02123.2
6611181คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03131.2
6611182คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04139.2
6611183คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05152.2
6611184คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06154.2
6611185คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07162.2
6611186คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01117.2
6611187คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02124.1
6611188คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03132.2
6611189คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04140.1
6611190คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05146.1
6611191คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06155.1
6611192คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07163.1
6611193คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01118.2
6611194คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02125.2
6611195คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03133.1
6611196คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04141.2
6611197คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05147.2
6611198คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06156.2
6611199คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07164.1
6611200คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01119.2
6611201คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02126.1
6611202คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03134.2
6611204คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04142.2
6611205คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05148.1
6611206คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06157.2
6611208คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07165.2
6611209คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01120.1
6611210คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02127.2
6611211คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03135.1
6611212คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04143.2
6611213คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05149.2
6611216คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06158.2
6611217คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07166.1
6611218คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01113.2
6611219คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02128.1
6611220คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03136.1
6611221คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04144.1
6611222คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05150.1
6611223คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06159.1
6611224คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07167.1
6611225คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01114.1
6611226คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02121.2
6611227คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03129.1
6611228คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04137.1
6611229คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05151.2
6611230คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06160.1
6611231คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07168.2
6611232คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01115.2
6611233คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02122.1
6611234คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03130.2
6611235คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04138.1
6611236คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05152.2
6611237คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06153.1
6611238คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB07161.1
6611239คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB01116.2
6611240คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB02123.2
6611241คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB03131.2
6611242คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB04139.1
6611243คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB05146.2
6611244คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิตB06154.2
6613002คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC02235.2
6613003คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA10078.2
6613004คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC03247.1
6613005คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA11085.1
6613006คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC04255.1
6613007คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA12093.2
6613008คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC01232.1
6613009คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC05263.2
6613010คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA13101.2
6613011คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC06271.1
6613012คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA14109.2
6613013คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC07279.2
6613014คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA08063.2
6613015คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC01225.2
6613016คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA09071.2
6613017คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC02236.2
6613018คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA10079.2
6613019คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC03248.2
6613020คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA11086.1
6613021คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC04256.2
6613022คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA12094.2
6613023คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC05264.1
6613024คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA13102.2
6613025คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC06272.2
6613026คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA14110.1
6613027คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC07280.1
6613028คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA08064.2
6613029คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC01226.1
6613030คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA14112.1
6613031คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC07273.2
6613032คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA08058.2
6613033คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC01226.2
6613034คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA09066.2
6613035คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC02236.1
6613036คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA10074.1
6613037คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC01227.1
6613038คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC03242.1
6613039คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA11081.2
6613040คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC04250.1
6613041คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA12089.2
6613042คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC05258.1
6613043คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA13097.1
6613045คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC06266.2
6613046คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA14105.2
6613047คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC07274.2
6613048คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA08059.1
6613050คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC01228.2
6613052คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA09067.2
6613054คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC02237.1
6613055คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA10075.2
6613056คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC03243.1
6613057คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA11082.1
6613058คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA13097.2
6613059คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC06267.2
6613060คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA14105.1
6613062คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC07275.1
6613063คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA08059.2
6613064คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC01228.1
6613065คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA09067.1
6613066คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC02239.1
6613067คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA10075.1
6613069คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC03244.2
6613070คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA11082.2
6613071คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC04252.1
6613072คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA12090.1
6613073คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC05260.1
6613074คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA13098.2
6613075คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC06268.1
6613076คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA14106.1
6613077คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC07276.2
6613078คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA08060.2
6613079คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC01229.1
6613080คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA09068.2
6613081คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC02240.1
6613082คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA10076.2
6613083คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC03245.1
6613084คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA11083.1
6613085คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC04253.2
6613086คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA12091.2
6613087คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC05261.2
6613088คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC03248.1
6613089คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA11086.2
6613090คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC04256.1
6613091คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA12094.2
6613092คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC05264.2
6613093คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA13102.1
6613094คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC06271.2
6613095คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA14110.1
6613096คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC07279.1
6613097คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA08064.2
6613098คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC01225.1
6613099คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA09072.1
6613100คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC02236.2
6613101คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC06272.1
6613103คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA10080.1
6613104คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC03241.1
6613105คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA11087.2
6613106คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC04249.2
6613107คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA12095.2
6613108คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC05257.2
6613109คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA13103.1
6613110คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC06265.2
6613111คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA14111.2
6613112คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A13099.2
6613113คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C06268.2
6613114คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A14107.1
6613115คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C07276.1
6613116คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A08061.1
6613117คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C01230.2
6613118คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A09069.1
6613119คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C02239.2
6613120คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A10077.2
6613121คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C03245.2
6613122คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A11084.2
6613123คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C04253.1
6613124คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA08061.2
6613125คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC01229.2
6613126คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA09069.2
6613127คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC02238.2
6613128คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA10077.1
6613129คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC03245.1
6613130คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA11084.1
6613131คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC04253.1
6613132คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA12092.2
6613133คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC05261.1
6613134คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA13100.2
6613135คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC06269.1
6613136คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA14108.2
6613137คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC07277.1
6613138คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA08062.1
6613139คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC01230.1
6613140คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA09070.1
6613141คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC02239.2
6613142คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA10078.1
6613143คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC03246.2
6613144คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA11085.2
6613145คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC04254.1
6613146คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA12093.2
6613147คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC05262.1
6613149คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA13101.2
6613150คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC06270.2
6613151คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA14109.1
6613152คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC07278.2
6613153คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA08063.2
6613154คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC04251.1
6613155คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA13099.1
6613156คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC01231.2
6613157คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA09071.1
6613158คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA09072.2
6613159คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC02237.2
6613160คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA10080.2
6613161คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC03241.2
6613162คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA11087.2
6613163คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC04249.1
6613164คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA12095.1
6613165คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA12090.2
6613166คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC06269.2
6613167คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA14107.1
6613168คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC07277.2
6613169คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA08061.2
6613170คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC01230.1
6613171คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA09069.2
6613172คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC02234.2
6613173คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA10077.2
6613174คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC07280.2
6613175คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA08057.1
6613176คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC01226.1
6613177คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA09065.1
6613178คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC02237.1
6613179คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA10073.1
6613180คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC03242.2
6613181คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A12092.2
6613182คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC02240.2
6613183คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA10079.2
6613184คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC03247.2
6613185คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA11086.2
6613186คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC04255.2
6613187คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA12094.1
6613188คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC05263.2
6613189คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA13102.2
6613190คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC05257.1
6613191คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA13103.1
6613192คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC06265.1
6613193คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA14111.2
6613194คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC07273.2
6613195คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA08057.1
6613196คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC01227.1
6613197คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA09065.2
6613198คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC02238.2
6613199คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA10073.2
6613200คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC03242.2
6613201คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA11088.1
6613202คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC02239.2
6613203คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC04250.2
6613204คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA12096.2
6613205คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC05258.2
6613206คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA13104.2
6613207คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC05259.1
6613208คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA13098.1
6613209คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC06267.2
6613210คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA14106.1
6613211คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC07275.1
6613212คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA08060.1
6613213คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC01229.1
6613214คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA09068.1
6613215คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC02238.1
6613216คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA10076.1
6613217คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC03244.2
6613218คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA11083.1
6613219คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC04252.2
6613220คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC03246.2
6613221คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA11084.1
6613222คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC04254.1
6613223คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA12092.2
6613224คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC05262.1
6613225คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA13100.1
6613226คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC06270.1
6613227คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA14108.1
6613228คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC07278.2
6613229คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA11088.2
6613230คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC07273.1
6613231คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC04250.1
6613232คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA12096.1
6613233คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC05258.1
6613234คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA13104.1
6613235คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC06266.2
6613236คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA14112.1
6613237คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC07274.1
6613238คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA08058.2
6613239คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC01227.2
6613240คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA09066.2
6613241คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC02238.2
6613242คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA10074.1
6613243คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC03243.2
6613244คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA11081.1
6613245คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC04251.1
6613246คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าA12089.2
6613247คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าC05259.2
6613248คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C02240.1
6613249คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C05261.2
6613250คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A13100.2
6613251คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C06269.1
6613252คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A14108.2
6613253คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C07277.2
6613254คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A08062.1
6613255คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C01231.1
6613256คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A09070.2
6613257คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C02234.1
6613258คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A10078.1
6613259คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C03246.1
6613260คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C03247.2
6613261คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A11085.2
6613262คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C04254.2
6613263คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C04255.2
6613264คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A12093.2
6613265คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C05262.2
6613266คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C05263.1
6613267คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A13101.2
6613268คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C06270.2
6613269คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A14109.2
6613270คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C07278.1
6613271คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A08063.1
6613272คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C01232.2
6613273คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A09071.1
6613274คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์C02235.2
6613275คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์A10079.2
6613276คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC06271.2
6613277คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA14110.2
6613278คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC07279.1
6613279คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA08064.2
6613280คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC01232.1
6613281คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA09072.1
6613282คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC02234.2
6613283คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA10080.2
6613284คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC03248.2
6613285คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA11087.1
6613286คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC04256.1
6613287คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA12095.2
6613288คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC05264.2
6613289คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA13103.2
6613290คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC06272.1
6613291คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA14111.1
6613292คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC07280.1
6613293คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA08057.1
6613294คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC01225.2
6613295คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA09065.2
6613296คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC02235.1
6613297คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA10073.1
6613298คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC03241.2
6613299คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA11088.2
6613300คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC04249.1
6613301คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA12096.2
6613302คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC05257.2
6613303คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาA13104.2
6613304คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาC06265.1
6613305คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC06266.2
6613306คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีA12091.2
6613307คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC05260.1
6613308คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA08062.2
6613309คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการC01231.1
6613310คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการA09070.2
6615002คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA01004.2
6615003คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB11196.1
6615004คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC11307.2
6615005คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA06042.2
6615006คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA12089.1
6615008คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB12205.1
6615009คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC12320.2
6615010คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA13097.1
6615011คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC13322.1
6615012คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA07050.2
6615013คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB13212.1
6615014คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC13323.2
6615015คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA14112.2
6615016คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB14220.1
6615017คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC14330.2
6615018คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA01005.1
6615019คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB01120.1
6615021คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC14331.2
6615022คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC01228.2
6615023คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA02012.1
6615024คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB02127.2
6615025คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC02240.1
6615026คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA03020.1
6615027คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB03135.1
6615028คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA01006.1
6615029คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC03243.1
6615030คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC08284.1
6615031คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA04028.1
6615032คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB04143.2
6615033คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA02013.1
6615034คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC04251.2
6615035คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC09295.1
6615036คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA03021.1
6615037คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC10300.2
6615038คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA05035.1
6615039คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB05146.1
6615040คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA04029.2
6615041คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC05259.2
6615042คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA06043.1
6615043คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB06159.2
6615044คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC06267.2
6615045คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA07051.2
6615047คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC11308.2
6615048คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB07167.2
6615049คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC07274.2
6615050คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA05036.1
6615051คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC12318.1
6615052คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA02014.1
6615053คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA06044.1
6615054คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB08173.2
6615055คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC08285.2
6615056คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA03022.2
6615057คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB09181.2
6615058คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC09296.2
6615059คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA04030.1
6615060คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB10189.2
6615061คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC10301.1
6615062คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA05037.1
6615063คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB11197.2
6615064คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC11309.2
6615065คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA01007.2
6615066คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB12206.1
6615067คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC12314.2
6615068คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA13098.1
6615069คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB13213.2
6615070คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC13324.2
6615071คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA14105.2
6615072คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB14221.2
6615073คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC14332.2
6615074คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA01008.2
6615075คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB01113.1
6615076คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC01229.2
6615077คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA02015.2
6615078คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB02128.2
6615079คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC02234.2
6615080คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA03023.1
6615081คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB03136.2
6615082คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC03244.2
6615083คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA04031.2
6615084คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB04144.1
6615085คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC04252.2
6615086คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA05038.1
6615087คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมB05147.2
6615088คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC05260.2
6616001คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08287.2
6616002คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10303.2
6616003คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11311.1
6616004คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC12316.1
6616005คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13327.2
6616006คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14334.2
6616007คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08288.2
6616008คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10304.1
6616009คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11312.1
6616010คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC12317.1
6616011คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13328.2
6616012คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14335.2
6616013คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08281.2
6616014คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10297.2
6616015คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11305.1
6616016คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC12318.2
6616017คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13321.1
6616018คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14336.2
6616019คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08282.1
6616020คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10298.1
6616021คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11306.1
6616022คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC12319.2
6616023คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13322.2
6616024คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14329.2
6616026คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08283.2
6616027คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10299.2
6616028คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11307.2
6616029คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC12320.1
6616030คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13323.1
6616031คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14330.2
6616032คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08284.1
6616033คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10300.2
6616034คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11308.2
6616035คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13324.2
6616036คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14331.2
6616037คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08285.1
6616038คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10301.1
6616039คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11309.1
6616040คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13325.2
6616041คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14332.2
6616042คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08286.2
6616043คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10302.2
6616044คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตA04025.2
6616045คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11310.2
6616046คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13326.2
6616047คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14333.2
6616048คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08287.1
6616049คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10303.1
6616050คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11311.1
6616051คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13327.1
6616052คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14334.2
6616053คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC08288.2
6616054คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC10304.2
6616055คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC11312.1
6616056คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC13328.1
6616057คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14335.1
6616058คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตC14336.2
6618002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C01226.1
6618003คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C03242.2
6618004คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A09066.2
6618005คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C02234.2
6618006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A10074.1
6618007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C03243.1
6618008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A11082.1
6618009คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C04250.1
6618010คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A12090.2
6618011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C05258.1
6618012คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A13098.1
6618013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C06266.1
6618014คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A14106.1
6618015คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C07274.2
6618016คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A08057.1
6618017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C01227.2
6618018คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A09067.2
6618019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C02235.1
6618020คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A10075.2
6618021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C03244.2
6618022คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A11083.2
6618023คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C04251.2
6618024คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์A12091.2
6618025คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์C05259.1
6619001คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตB11199.1
6619002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC08288.2
6619003คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตB13215.1
6619004คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC09292.2
6619005คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตB14223.1
6619006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC10304.1
6619007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตB11200.2
6619008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC11312.2
6619009คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตB13216.2
6619010คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC12317.2
6619011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตB14224.1
6619012คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13327.2
6619013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC14335.1
6619014คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC08281.2
6619015คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC09293.1
6619016คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13328.2
6619017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC10297.2
6619018คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC11305.1
6619019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC12318.1
6619020คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13321.1
6619021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC14336.2
6619022คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC08282.2
6619023คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC09294.1
6619024คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC10298.2
6619025คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตA07056.2
6619026คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC11306.2
6619027คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC12319.2
6619028คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13322.2
6619029คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC14329.2
6619030คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC08283.1
6619031คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC09295.1
6619032คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC10299.2
6619033คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC11307.1
6619034คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC12320.1
6619035คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13323.2
6619036คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC14330.1
6619037คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC08284.2
6619038คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC09296.2
6619040คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC10300.2
6619041คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC11308.1
6619042คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC12313.1
6619043คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13324.1
6619044คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC14331.1
6619045คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC08285.1
6619046คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC09290.2
6619047คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC10301.1
6619049คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC11309.2
6619050คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตA08058.2
6619051คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC12314.2
6619053คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13325.2
6619054คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC14332.1
6619055คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC08286.1
6619056คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC10302.1
6619057คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC11310.1
6619058คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC12315.1
6619059คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13326.2
6619060คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC14333.1
6620001คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB01118.2
6620002คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB02125.2
6620003คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB03133.1
6620004คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB04140.1
6620005คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB05146.2
6620007คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB06156.1
6620008คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB07164.2
6620009คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB01119.2
6620010คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB02126.2
6620011คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB03134.2
6620012คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB04141.2
6620013คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB05147.1
6620014คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB06157.2
6620015คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB07165.2
6620016คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB01120.2
6620017คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB02127.2
6620018คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB03135.1
6620019คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB04142.2
6620020คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB05148.2
6620021คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB06158.1
6620022คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB07166.1
6620023คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB01113.1
6620024คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB02128.1
6620025คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB03136.2
6620026คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB04143.2
6620027คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB05149.2
6620028คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB06159.2
6621001คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B10190.2
6621002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C06272.2
6621003คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B11197.1
6621004คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C07280.2
6621005คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B12208.2
6621006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C08287.1
6621007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B13213.2
6621008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C09290.1
6621009คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์A08060.1
6621010คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B14221.1
6621011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C10303.1
6621012คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B08175.1
6621013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C11311.2
6621014คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B09183.2
6621015คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C12316.2
6621016คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B10191.1
6621017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C13326.1
6621018คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B11198.2
6621019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์A06045.2
6621020คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C14334.2
6621021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์A09071.2
6621022คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B12202.1
6621023คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C01226.2
6621024คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์B13214.1
6621025คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์C03241.2
6622001สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B07164.2
6622002สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C07276.2
6622003สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A02014.2
6622004สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B08170.2
6622005สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C08281.2
6622006สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A11086.1
6622007สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B09178.2
6622008สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C09290.2
6622009สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A03022.1
6622010สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B10186.1
6622011สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C10304.1
6622012สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A13101.1
6622013สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B11193.1
6622014สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C11312.2
6622015สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A04030.1
6622016สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B12208.2
6622017สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A03023.2
6622018สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C12317.2
6622019สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A05037.1
6622020สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B13209.1
6622021สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C13328.1
6622022สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A09070.1
6622023สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B14217.2
6622024สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C14336.2
6622025สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A10079.1
6622026สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B01118.2
6622027สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C01230.2
6622028สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A11087.1
6622029สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B02125.1
6622030สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C02239.1
6622031สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A01007.1
6622032สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B03133.2
6622033สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C03245.1
6622034สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A13102.1
6622035สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B04141.1
6622036สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C04253.2
6622037สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A02015.1
6622038สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B05147.2
6622039สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C05261.1
6622040สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A03024.1
6622041สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B06157.1
6622042สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C06269.2
6622043สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A04031.2
6622044สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B07165.1
6622045สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C07277.1
6622046สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)A10080.1
6622047สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)B08171.1
6622048สถาบันพระบรมราชชนกแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)C08282.2
6623001คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA11088.2
6623002คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB09179.2
6623003คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC09291.2
6623004คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA12092.1
6623005คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB10187.1
6623006คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC10297.2
6623007คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA13103.1
6623008คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB11194.2
6623009คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC11305.1
6623010คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA14108.1
6623011คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB12202.2
6623012คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC12318.1
6623013คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA08062.2
6623014คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB13210.1
6623015คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC13321.2
6623016คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA09071.2
6623017คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB14218.1
6623018คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC14329.2
6623019คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA10073.1
6623020คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB01119.1
6623021คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC01231.2
6623022คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA11081.2
6623023คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB02126.1
6623024คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC02240.2
6623025คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA12093.1
6623026คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB03134.1
6623027คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC03246.1
6623028คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA13104.1
6623029คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB04142.1
6623030คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC04254.2
6623031คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA14109.2
6623032คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB05148.1
6623033คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC05262.2
6623034คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA08063.1
6623035คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB06158.2
6623036คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดC06270.2
6623037คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดA09072.1
6623038คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดB07166.2
6624001มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC06266.1
6624002มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA14111.2
6624003มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC07273.1
6624004มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA08062.2
6624006มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC01228.1
6624007มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA09072.1
6624008มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC02235.2
6624010มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA10079.1
6624011มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC03243.2
6624012มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA11087.1
6624013มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC04251.1
6624014มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA12096.2
6624015มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC05259.1
6624016มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA13097.2
6624017มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC06267.1
6624018มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA14112.1
6624019มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC07274.1
6624020มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA08063.2
6624021มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A08060.2
6624022มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C01226.2
6624023มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A09070.2
6624024มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C02240.2
6624025มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A10077.2
6624027มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA08057.2
6624028มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC01231.1
6624029มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA09067.2
6624030มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC02237.1
6624031มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA10074.1
6624032มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC03246.1
6624033มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA11082.1
6624034มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC04254.1
6624036มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA12091.1
6624037มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC05262.1
6624038มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์C04252.1
6624039มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์A12089.2
6624041มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์C05260.1
6624042มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA14109.1
6624043มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC07279.2
6624044มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA08060.1
6624045มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC01226.1
6624046มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA09070.1
6624047มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC02239.1
6624048มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA10077.1
6624049มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC03241.1
6624050มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA11085.1
6624051มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC04256.2
6624052มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA12094.1
6624053มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC05264.1
6624055มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA13103.1
6624056มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC06272.1
6624057มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA14110.1
6624059มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC07280.1
6624060มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA08061.1
6624061มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC01227.2
6624062มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA09071.1
6624063มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC02240.1
6624064มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA10078.1
6624065มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC03242.1
6624067มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA11086.2
6624068มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC04249.1
6624069มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA12095.2
6624070มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC05257.1
6624071มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC09293.1
6624072มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA10075.2
6624073มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB10192.1
6624074มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC10297.2
6624075มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA06048.2
6624076มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA11083.1
6624077มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB11200.2
6624078มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC13328.1
6624079มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC11305.2
6624080มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA07056.2
6624081มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA12092.2
6624082มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB12202.1
6624083มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC12318.1
6624084มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC14336.1
6624085มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA13101.1
6624087มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB13216.2
6624088มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA01004.1
6624089มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC08282.2
6624090มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC13321.2
6624091มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA14107.2
6624093มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB14224.2
6624094มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC14329.2
6624095มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA02012.2
6624096มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA01005.2
6624097มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB01116.1
6624098มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC09294.1
6624099มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA03020.2
6624100มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC10298.1
6624101มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC01232.2
6624102มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติA04030.1
6624103มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติC11307.1
6624104มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติB04140.2
6624105มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติC04253.2
6624106มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติA05036.2
6624107มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติA05037.1
6624108มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติC12320.1
6624109มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติB05151.1
6624110มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติC05261.2
6624111มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติA06042.1
6624112มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติB06156.2
6624113มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติC06269.2
6624114มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติA06043.1
6624115มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA13100.1
6624116มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC06270.1
6624117มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA14107.2
6624118มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC07277.1
6624119มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA08058.2
6624120มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC01232.1
6624121มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA09068.1
6624122มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC02238.1
6624123มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA10075.1
6624124มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC03247.1
6624125มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์A13098.2
6624126มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์C06268.1
6624127มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA13104.2
6624128มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC06265.2
6624129มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA14111.1
6624130มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC07273.2
6624131มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA08062.1
6624132มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC01228.1
6624133มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA09072.1
6624134มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C03241.1
6624135มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A11085.1
6624136มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C04249.2
6624137มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A12094.2
6624138มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C05257.2
6624139มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A13103.2
6624140มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C06265.2
6624141มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A14110.2
6624142มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C07280.2
6624143มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A08061.1
6624144มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C01227.1
6624145มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A09071.1
6624146มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C02234.1
6624147มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A10078.2
6624148มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C03242.2
6624149มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A11086.1
6624150มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C04250.1
6624151มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์A12095.2
6624152มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA11083.1
6624153มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC04255.1
6624154มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA12092.2
6624155มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC05263.2
6624156มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA13101.2
6624157มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC06271.1
6624158มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA14108.1
6624159มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC07278.2
6624160มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA08059.1
6624161มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC01225.2
6624162มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA09069.1
6624163มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC02239.1
6624164มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA10076.2
6624167มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC03248.1
6624168มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA11084.2
6624169มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC04256.1
6624171มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA12093.2
6624172มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC05264.1
6624173มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรA13102.2
6624174มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC06272.2
6624175มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC02234.2
6624176มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA10079.1
6624177มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC03243.2
6624178มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA11087.1
6624179มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC04250.2
6624180มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA12096.1
6624181มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC05258.2
6624182มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA13097.2
6624183มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC06266.2
6624184มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA14112.2
6624185มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC07274.2
6624186มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA08063.2
6624187มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC01229.1
6624188มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA09065.1
6624189มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC02235.1
6624190มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA10080.1
6624191มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC03244.1
6624192มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA11088.2
6624193มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC04251.1
6624194มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA12089.2
6624196มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC05259.2
6624197มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA02013.1
6624198มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA04028.2
6624199มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB02123.2
6624200มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC02237.2
6624201มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA03021.2
6624202มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB03131.1
6624203มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC03247.2
6624204มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA04029.2
6624205มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB04139.2
6624206มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC04255.2
6624207มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA05035.1
6624208มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB05150.1
6624209มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC05263.2
6624210มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA06041.1
6624211มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB06155.1
6624212มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC06271.2
6624213มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA07049.2
6624214มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB07163.1
6624215มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC07278.2
6624216มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA08059.2
6624217มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB08169.2
6624218มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC08283.2
6624219มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA09069.2
6624220มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB09177.1
6624221มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC09295.1
6624222มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA10076.1
6624223มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB10185.1
6624224มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC10299.1
6624225มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA11084.1
6624226มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB11193.1
6624227มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC11306.2
6624228มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA12093.1
6624229มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB12203.1
6624230มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC12319.2
6624231มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA13102.1
6624232มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB13209.1
6624233มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตC13322.1
6624234มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตA14108.2
6624235มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิตB14217.1
6624236มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารC01229.2
6624237มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาส